Eğitim Türleri

1

TASARRUFA DAYALI FİNANS UZMANLIĞI EĞİTİMİ kapsamında;

Kişisel Gelişim
Kurumsal İş Ahlakı
Yöntem
Operasyon
Kurumsal İletişim
CRM Modül Kullanımı
Mali İşlemler
Satış
İletişim Merkezi Süreçleri
Pazarlama
Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman eğitimleri verilmekte olup ayrıca;
Yöntem, Operasyon, CRM ve Satış Dersleri için tam gün uygulama eğitimleri verilmektedir.
2

MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

3

GELİŞTİREN YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ

4

İLETİŞİM MERKEZİ ORYANTASYON VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ