Yöntem ve Hedefler

YÖNTEMİMİZ

Akademiye katılanların, kişisel gelişimi ve kariyerlerine değer katacak kazanımlar elde etmeleri için tasarruf dinamikleri ile uyumlu eğitim modellerini benimseyerek adayların gelişimine katkı sağlamak.

 

HEDEFİMİZ

Güncel yaklaşım ve gelişmeleri eğitimlere entegre ederek çeşitlendirilmiş eğitim modelleri ile faizsiz finans sektörüne donanımlı iş gücü yetiştirmek.