Neden Tasarruf Akademi?

Her geçen gün istikrarlı bir şekilde kampanya ve yöntemlerini geliştiren şube ve çalışan sayısını arttıran Birevim ve BİRTEP çalışanlarının kurum içi kaynaklarla geliştirme ve yetiştirme politikası gereği kariyer basamaklarını hızlı çıkmak isteyen adaylar için benzersiz fırsatlar sunuyor.

Birlikte Tasarruf Finansman Sektörü Büyürken…

Bugün; hızla büyüyen birlikte tasarruf finansmanı sektörü, yetişmiş elemana ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Oysa çok yeni bir sektör olmamasına rağmen bugün yeni yeni gelişmeye başlayan tasarruf finansmanı alanında yetişmiş iş gücü bulmak oldukça zor. Bu nedenle donanımlı çalışan boşluğu günden güne artıyor. Tasarruf Akademi de biz, geleceğin sektörü için donanımlı çalışanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda Tasarruf Akademi, sektörde oluşan iş gücü boşluğunu fırsata çevirmek isteyen adaylar için en kaliteli eğitimi alabilecekleri bir okul niteliği taşıyor. Dolayısıyla Tasarruf Akademi de eğitim alanlar adeta geleceğin sektörü ve mesleği için iş gücü anlamına geliyor.

Hem Mesleki Hem Kişisel Gelişim…

Tasarruf Akademi eğitim programları, sadece mesleki yeterlilik düşünülerek hazırlanmıyor. Tasarruf Akademi de adayların kişisel gelişimlerine de önem veriliyor. Adayların yaşamlarının her alanında başvurabilecekleri bir rehber niteliğinde hazırlanan eğitim programlarında, kişisel gelişim, mesleki öğretiler ve etik değerlerinde önemsendiği konular bir bütün olarak işleniyor. Dolayısıyla Tasarruf Akademi de eğitim alan adaylar, birlikte tasarruf finansmanı sektörü hakkında mesleki yeterliliğe ulaşırken aynı zamanda kişisel gelişimlerinin de desteklendiği bir donanıma sahip oluyorlar.

Başarılarınız Kazandırır…

Tasarruf Akademi de; Birlikte Tasarruf Finansmanı Uzmanlığı Programı, Mesleki Gelişim Programı, Geliştiren Yönetici Eğitim Programı, İletişim Merkezi Oryantasyon ve Mesleki Gelişim Eğitim Programı uygulanıyor. Tasarruf Akademiyi başarıyla bitiren tüm adaylara Birevim ve BİRTEP’de iş garantisi veriliyor.

Mevcut çalışanlarımıza sunduğumuz eğitimlerimiz ise onlara her zaman kariyerlerinde daha ileriye gitmeleri için o güne kadar kazandıkları tecrübelerinin yanında gerekli potansiyel bilgiyi alabilmeleri adına fırsatlar sunuyor. Bu da eğitim ve tecrübelerle desteklenen çalışanlar için daha fazla yol alabilme anlamına geliyor.

Mevcut çalışanların performans verileri ışığında gelişim ihtiyaçları belirlenerek eğitim planlamaları yapılıyor ve kişisel kariyer haritası yöneticilerimizle birlikte yakından takip ediliyor.

Yılın 365 günü bu çatı altında eğitim var…

Tasarruf akademide eğitim faaliyetleri tüm yıl boyu devam ediyor. Sürekli yenilenen ve geliştirilen eğitim içerikleri ile aday ve mevcut çalışanlarımızın bireysel gelişimleri desteklenerek kariyerlerine ve kuruma en fazla katkıyı sağlamaları hedefleniyor. Bu nedenle Tasarruf akademi de aralıksız eğitim faaliyetleri sürdürülüyor. Tasarruf akademi eğitimleri adaylara ve mevcut çalışanlara her zaman katma değer sağlayacak nitelikte özveriyle sunuluyor.