Stratejimiz

  • Tüm çalışanlara; din, dil, ırk, mezhep, görüş, yaş, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit yaklaşımda bulunmak,
  • Performansa ve geri bildirime dayalı, adil ve tutarlı yönetim,
  • Tüm çalışanların beklenti ve taleplerini değerlendirmek,
  • Kişisel gelişimi desteklemek,
  • Etkin iletişimi önemsemek,
  • Çalışan bağlılığı ve memnuniyetini gözetmek,
  • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun gelişme imkanları sunmak,
  • En uygun ortamı sunarak çalışan tatmini sağlamak,
  • Donanımlı çalışan profilini kuruma çekebilmek,
  • Tüm çalışanlarımızla, kurum kültürü ve takım anlayışıyla hedefe odaklanmak,